PRIVACYVERKLARING

De Kleine Zakenvrouw neemt jouw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met de privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

De Kleine Zakenvrouw, gevestigd aan Aemckenheerd 31, 9951 VZ te Winsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Aemckenheerd 31
9951 VZ Winsum
Telefoon: 0653935933
https://dekleinezakenvrouw.nl 
E-Mail: info@dekleinezakenvrouw.nl

Nienke van der Wildt is de Functionaris Gegevensbescherming van De Kleine Zakenvrouw zij is te bereiken via info@dekleinezakenvrouw.nl

Persoonsgegevens die De Kleine Zakenvrouw verwerkt

De Kleine Zakenvrouw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan De Kleine Zakenvrouw verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die De Kleine Zakenvrouw verwerkt, afhankelijk per af te nemen dienst:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Website
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op haar website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die De Kleine Zakenvrouw verwerkt
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De Kleine Zakenvrouw kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. De Kleine Zakenvrouw raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat De Kleine Zakenvrouw zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contant op via info@dekleinezakenvrouw.nl, dan verwijdert De Kleine Zakenvrouw deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag De Kleine Zakenvrouw persoonsgegevens verwerkt
De Kleine Zakenvrouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling en het aanmaken van offertes
– Retargetting voor Facebook advertenties.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– De Kleine Zakenvrouw analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– De Kleine Zakenvrouw verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Kleine Zakenvrouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kleine Zakenvrouw) tussen zit.

Hoe lang De Kleine Zakenvrouw persoonsgegevens bewaart
De Kleine Zakenvrouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoudsysteem en CRM systeem bewaard De Kleine Zakenvrouw tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door De Kleine Zakenvrouw verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor De Kleine Zakenvrouw geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Kleine Zakenvrouw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van De Kleine Zakenvrouw, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Kleine Zakenvrouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer je een reactie achterlaat op de website, dan wordt deze reactie en de metadata van de reactie tot onbepaalde tijd bewaard. Op deze wijze kan De Kleine Zakenvrouw vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van deze te modereren. Reacties van websitebezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die De Kleine Zakenvrouw gebruikt
De Kleine Zakenvrouw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Kleine Zakenvrouw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst De Kleine Zakenvrouw cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website heeft De Kleine Zakenvrouw je al geïnformeerd over deze cookies en heeft De Kleine Zakenvrouw je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:


Google Analytics (analytische cookie)

De Kleine Zakenvrouw wil graag weten hoe haar bezoekers de website gebruiken, hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat zij haar website kan optimaliseren. De Kleine Zakenvrouw wil niet dat je ongewenst wordt gevolgd; De Kleine Zakenvrouw wilt je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor gebruikt zij deze statistieken. De gegeven worden zo goed mogelijk geanonimiseerd: je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Zo kan De Kleine Zakenvrouw je niet persoonlijk herleiden.
Op 24 mei 2018 heeft De Kleine Zakenvrouw een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder staat het ‘delen van gegevens’ met Google uit. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals Google AdWords en Double Click.

De Kleine Zakenvrouw heeft haar Google Analytics cookie geheel ingericht volgens de AVG. De cookies zullen worden geladen waarbij analytische gegevens worden verzameld. Alle cookies worden om deze reden alsnog gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt om deze reden geen opt-out geboden via de CookieInfo oplossing. Mocht je dit wel willen, dan verwijst De Kleine Zakenvrouw je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Deze add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.


Zie voor een toelichting over de Google Analytics Opt-out Browser Add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Het bewaartermijn in Google Analytics staat door De Kleine Zakenvrouw ingesteld op het minimum, 14 maanden.

Facebook advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruikt De Kleine Zakenvrouw, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Zie voor een toelichting:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

WordPress (reactie-module)

De reactie-module op de blog-artikelen maakt gebruik van het comment-systeem WordPress Comments, ontwikkeld door WordPress.com. WordPress comments maakt gebruik van cookies om te controleren of je bent ingelogd en voor analyse van je gebruikersgedrag. WordPress heeft geen toegang tot de gegevens die je via de reactiemodule aan De Kleine Zakenvrouw verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kleine Zakenvrouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij De Kleine Zakenvrouw een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die De Kleine Zakenvrouw van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dekleinezakenvrouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt De Kleine Zakenvrouw jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Kleine Zakenvrouw reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Kleine Zakenvrouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe De Kleine Zakenvrouw persoonsgegevens beveiligt
De Kleine Zakenvrouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dekleinezakenvrouw.nl.


Opgesteld mei 2018  – Aangepast juni 2019
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven

Scroll naar boven